Partizánsky cintorín

This content shows Simple View

O projekte

Prvé hroby pre vojakov a partizánov, pochovaných v blízkom okolí Priekopy a Vrútok, začali vznikať od apríla 1945. Pôvodne tu boli pochovávaní len vojaci a partizáni, ktorí sa našli v katastrálnom území Priekopy a v blízkosti dnešného pamätného cintorína, nakoľko v bezprostrednej blízkosti sa nachádzal miestny cintorín. Ďalší vojaci a partizáni tu boli slávnostne pochovaní 24. júna 1945. Do roku 1974 sem boli prevezené ďalšie ostatky povstalcov, partizánov a vojakov z oblasti Martina, Priekopy, Vrútok a Polomu.

View

Urbanistický návrh navrhli Ing. arch. Jaroslav Křelina a Ing. arch. J Bořkovec. Autorom výtvarného sochárskeho diela pozostávajúceho z reliéfu a pomníka, vytvoreného v roku 1951 je Fraňo Štefunko v spolupráci s Ladislavom Snopekom a arch. Jánom Svetlíkom. Urbanistická úprava vychádza z využitia terénnych daností a architektúry vojenských cintorínov. Návrh a realizáciu parkovej úpravy vykonal občan Priekopy Vladimír Mamatej.

 

 

CINTORIN_PRIEKOPA_Panorama1

 

Projekt spolufinancovali Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec-Kremnicko a Regionálna rozvojová agentúra Turiec v rámci podpory vojnového turizmu. Zároveň je spomienkou na jeho zakladateľa a autora Ing. Gabriela Hulmana, PhD., člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Martine. Česť jeho pamiatke.

 

 

 

 

top

sk_SKSlovak
en_USEnglish sk_SKSlovak