Partizánsky cintorín

This content shows Simple View

Zoznam pamiatok

1. Viacfigurálny reliéf nazvaný Legenda o práci a boji, ktorý je situovaný na úbočí svahu a je hlavnou dominantou.

Monument 1

Autor: Fraňo Štefunko

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Priekopa_vstupny_relief_o_boji_v_1944.jpg

Legenda o práci a boji je národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Reliéf Legenda o práci a boji bol vytvorený v rokoch 1951-1953. Spolu so sochou partizána sa nachádza na vojenskom cintoríne, na ktorom je pochovaných 747 vojakov a partizánov padlých v SNP. Cintorín so sochou a reliéfom sa nachádza pri štátnej ceste Žilina – Poprad.

2. Socha vojaka nazvaná Strážca odkazu SNP a symbolicky aj Strážca pietnych miest.

Monument 2

Strážca odkazu SNP je národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým, socha partizána bola osadená v roku 1954. Nachádza sa pri štátnej ceste Žilina – Poprad.

3. Pomník v podobe pylónu s názvom Prísaha padlých.

Monument 3

4. Slávnostnú časť uzatvára nástupná plošina s horizontálnym pietnym panelom

Monument 4

s vlajkoslávou.

5. Pamätný kameň

Monument 5

top

sk_SKSlovak
en_USEnglish sk_SKSlovak